Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Nabór wniosków

Ogłoszenie z dnia 02.01.2018

I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na: organizację staży; organizację prac interwencyjnych; organizację szkoleń indywidualnych; przyznanie pracodawcy* lub przedsiębiorcy** dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia; przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie z dnia 24.07.2017

I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym od dnia 24 lipca 2017 r. o przyznanie: 1) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 2) refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym od dnia 24 kwietnia 2017 r. na przyznanie: bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Ogloszenie z dnia 10.02.2017 - KFS

I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców* w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ogłoszenie z dnia 23.01.2017 - Bony dla bezrobotnych

OGŁOSZENIE I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie: bonów stażowych bonów szkoleniowych bonów zatrudnieniowych bonów na zasiedlenie. II. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w 2017 roku będzie realizował ww. formy aktywizacji zgodnie z uchwałą nr 17/2016 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 22 grudnia 2016 r. Łączny limit środków finansowych będących w dyspozycji tutejszego PUP w 2017 roku przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, na...

Ogłoszenie z dnia 23.01.2017 r.

I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na: organizację staży; organizację prac interwencyjnych; organizację szkoleń indywidualnych; przyznanie pracodawcy* lub przedsiębiorcy** dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia; przyznanie pracodawcy* lub przedsiębiorcy** refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia.

Wyświetlanie 11 - 17 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę