Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt specjalny ma na celu przeciwdziałać bezrobociu wśród osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w PUP Lidzbark Warmiński, poprzez aktywizację zawodową z wykorzystaniem standardowych instrumentów rynku pracy i specyficznych elementów wsparcia.

Załączniki RPO 2018 (IV) na dzień 06.06.2018r..docx RPO 2017(III) na dzień 06.06.2018.docx RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx POWER...

Załączniki POWER 2017(III) na dzień 31.12.2017.docx RPO 2017(III) na dzień 31.12.2017.docx POWER 2017(III) na dzień 04.12.17 RPO...

Projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)" POWER 2014-2020   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę