Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 20 marca 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych; zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; skierowanie na szkolenie indywidualne oraz listę wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wznawie konkursu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim z dniem 12 marca 2018 r. wznawia konkurs wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. PUP informuje, że na dzień 12 marca 2018 r. pozostały do rozdysponowania środki finansowe przeznaczone na realizację zadań KFS w wysokości 14 087,48 zł. W zakresie rozpatrywania wniosków będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady określone w ogłoszeniu o naborze wniosków z dnia 31.01.2018 r. , z wyłączeniem pkt. IV ppkt 1.1. PUP zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru...

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o skierowanie na szkolenie indywidualne; o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych; zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego; przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; skierowanie na szkolenie indywidualne.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o skierowanie na szkolenie indywidualne, o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o skierowanie na szkolenie indywidualne; o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 12 lutego 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zapraszamy do odbioru rozliczenia - PIT-11 za 2017 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w okresie do 16 lutego 2018r. osoby, którym w 2017 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe , szkoleniowe lub dodatek aktywizacyjny mogą odebrać PIT 11 za 2017 rok w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibach urzędu:

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, o organizację prac interwencyjnych, o skierowanie na szkolenie indywidualne; o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie z dnia 31.01.2018- KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców* w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim wśród najlepszych w kraju i województwie

W dniu 26 stycznia 2018 r. odbyły się obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia na szczeblu wojewódzkim, w trakcie których po raz kolejny został wyróżniony Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 26 stycznia 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wyświetlanie 1 - 15 z 225 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę