Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Aktualności

Lista rankingowa wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

W dniu dzisiejszym opublikowano listę rankingową wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Załączniki Lista rankingowa wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środkow na podjęcie działalności gospodarczej PFRON -16.11.2018.pdf

Wznowienie naboru wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania

Wznowienie naboru wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 14 listopada 2018 r. wznawia nabór wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.

Wznowienie konkursu wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 30 roku życia.

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 13.11.2018 r. wznawia konkurs wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 30 roku życia kwalifikującego się do projektu RPO. W zakresie rozpatrywania wniosków będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady określone w ogłoszeniu o konkursie wniosków z dnia 02.01.2018 r.

Informacja o dniu wolnym od pracy (12.11.2018 r.)

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy. W związku z tym, w tym dniu Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Punkt Filialny w Ornecie będą nieczynne.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków:  - Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ust. w ramach KFS  - Lista rankingowa wniosków o przyznanie srodków na podjęcie działalności gospodarczej Załączniki 3. Lista rankingowa wnioskow o dofinansowanie kosztow kształcenia ust. w ramach KFS.pdf Lista rankingowa wnioskow o przyznanie srodkow na podjecie dzialalnosci gospodarczej.pdf

Wydarzenia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy W Lidzbarku Warmińskim w ramach Europejskich Dni Pracodawcy

WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM W RAMACH EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCY   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w dniach 05 – 09 listopada 2018 roku planuje organizację wydarzeń w ramach Europejskich Dni Pracodawcy. Celem tego wydarzenia jest wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a pracodawcami, którzy odgrywają kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy. W ramach tegorocznych Europejskich Dni Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim będzie...

Wydarzenia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy W Lidzbarku Warmińskim w ramach Warmińsko- Mazurskiego Tygodnia Kariery 2018

WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM W RAMACH WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2018   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim podjął się organizacji wydarzeń w ramach Warmińsko – Mazurskiego Tygodnia Kariery 2018. Celem tych wydarzeń było propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery zawodowej wśród młodych pokoleń wkraczających na rynek pracy oraz promocja usługi poradnictwa szkolnego oraz zawodowego. Adresatami i docelowymi odbiorcami tych wydarzeń były młode pokolenia potrzebujące profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, pracy i kariery...

Listy rankinowe wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Załączniki (5)Lista rankingowa wniosków o przyznanie środkow na podjęcie działalności gospodarczej.pdf Lista rankingowa wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepelnosprawnej.pdf

Wstrzymanie naboru na jednorazowe PFRON

Wstrzymanie naboru wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 25 października 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wznowienie naboru na szkolenie grupowe

WZNOWIENIE NABORU NA SZKOLENIE GRUPOWE o kierunku: Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C przewidziane do realizacji w ramach projektu: „ Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020".   PUP posiada jeszcze jedno wolne miejsce na szkolenie o kierunku: Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C. W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w ww. szkoleniu grupowym proszone są o...

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 18.10.2018 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 16 października 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  

Ogłoszenie o wznawieniu konkursu wniosków o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim z dniem 15 października 2018 r.   wznawia konkurs wniosków o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   PUP pozyskał  dodatkowe środki finansowe w ramach  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 15 000,00 zł. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z nw. priorytetami:   Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków...

Wstrzymanie naboru wniosków na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wstrzymanie naboru wniosków na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 15 października 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupowe o kierunku: Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat.C

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupowe o kierunku: "Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat.C" w ramach projektu: "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".   Lp   Data i godzina wypełnienia zgłoszenia   Liczba przyznanych punktów Nr identyfikacyjny zgłoszenia 1. OR/SzGr/12/18 05.10.2018r./godz. 07:12 3 2. OR/SzGr/13/18 08.10.2018r./godz. 07:26 3 3. LW/SzGr/21/18 ...

Wyświetlanie 16 - 30 z 315 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę