Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Aktualności

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Lista rankingowa wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia

Lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Lista rankingowa wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia

Modyfikacja ogłoszenia z dnia 27.12.2016 r. Wznowienie konkursu wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wznowienie konkursu wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Lista rankingowa wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Lista rankingowa wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego

W dniu 7 grudnia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 8 grudnia 2016 r. zamyka nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wznowienie konkursu wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wznowienie konkursu wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy (producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych

W dniu 5 grudnia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 5 grudnia 2016 r. zamyka nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych.

Lista rankingowa wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listę rankingową wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listę rankingową wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz listę rankingową wniosków o organizację prac interwencyjnych

Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu W dniu 28 listopada 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 29 listopada 2016 r. zamyka nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W dniu dzisiejszym opublikowano listę rankingową wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego.

W dniu 24 listopada 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 25 listopada 2016 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W dniu dzisiejszym opublikowano listę rankingową wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Listy rankingowe wniosków

Listy rankingowe wniosków

Bezpłatne kursy zawodowe

Młodzieżowe centrum kariery w Lidzbarku Warmińskim prowadzi rekrutację na bezpłatny kurs zawodowy.

Wyświetlanie 1 - 15 z 101 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę