Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Wydarzenia i aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 12 grudnia 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.

Lista rankingowa wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W dniu dzisiejszym opublikowano Listę rankingową wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Załączniki (16)Lista rankingowa wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.pdf

Wstrzymanie naboru wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wstrzymanie naboru wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 6 grudnia 2018 r. wstrzymuje nabór  wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.  

Lista rankingow wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dniu dzisiejszym opublikowano listę rankingow wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Załączniki 4. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ust. w ramach KFS 04.12.2018.pdf

Wznawienie naboru wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 04.12.2018 r. wznawia nabór wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 30 roku życia kwalifikującego się do projektu RPO. W zakresie rozpatrywania wniosków będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady określone w ogłoszeniu o konkursie wniosków z dnia 02.01.2018 r.  

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)   Masz mniej niż 30 lat? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie! - skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kto może wziąć udział w projekcie Uczestnikami...

Projekt pt.: ,,Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)" RPO WiM 2014-2020   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim.   Planowane efekty: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Załączniki RPO 2018 (IV) na dzień 06.06.2018r..docx RPO 2017(III) na dzień 06.06.2018.docx RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx POWER...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę