Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Wydarzenia i aktualności

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o skierowanie na szkolenia indywidualne; o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację szkoleń indywidualnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 11 lipca 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu POWER oraz wniosków o organizację szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu RPO. Jednocześnie  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że nadal prowadzi nabór wniosków o organizację szkoleń indywidualnych dla osób długotrwale bezrobotnych kwalifikujących się do objęcia...

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Wznawienie konkurs wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 04.07.2018 r. wznawia konkurs wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia.   W zakresie rozpatrywania wniosków będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady określone w ogłoszeniu o konkursie wniosków z dnia 02.01.2018r.    

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)" POWER 2014-2020   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Projekt pt.: ,,Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)" RPO WiM 2014-2020   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim.   Planowane efekty: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Załączniki RPO 2018 (IV) na dzień 06.06.2018r..docx RPO 2017(III) na dzień 06.06.2018.docx RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx POWER...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę