Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Wydarzenia i aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 20 marca 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych; zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; skierowanie na szkolenie indywidualne oraz listę wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wznawie konkursu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim z dniem 12 marca 2018 r. wznawia konkurs wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. PUP informuje, że na dzień 12 marca 2018 r. pozostały do rozdysponowania środki finansowe przeznaczone na realizację zadań KFS w wysokości 14 087,48 zł. W zakresie rozpatrywania wniosków będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady określone w ogłoszeniu o naborze wniosków z dnia 31.01.2018 r. , z wyłączeniem pkt. IV ppkt 1.1. PUP zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru...

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o skierowanie na szkolenie indywidualne; o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych; zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego; przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; skierowanie na szkolenie indywidualne.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)" POWER 2014-2020   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Projekt pt.: ,,Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)" RPO WiM 2014-2020   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim.   Planowane efekty: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę