Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Aktualności

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, o organizację prac interwencyjnych.   Załączniki (29)Lista rankingowa wniosków o organizację prac interwencyjnych.pdf (2)Lista rankingowa wniosków o zorganizowanie stażu.pdf

Wsztrzymanie naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności taksówek osobowych (PKD 49.32.Z).

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że od dnia 15.06.2018 r. nie będzie przyznawał środków na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności taksówek osobowych (PKD 49.32.Z).

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o skierowanie na szkolenie indywidualne; o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych.

RODO - Klauzula informacyjna

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO ) Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim (dalej: PUP ) na podstawie art. 13 RODO informuje że:   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim reprezentowany przez Dyrektora. Adres siedziby: ul. Dębowa 8, 11-100 Lidzbark Warmiński, nr tel. 89 767 33 39, 89 767 35 66, fax 89 524 98 14, adres email: sekretariat@puplidzbark.pl, ...

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych; zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; skierowanie na szkolenia indywidualne.

Wsztrzymanie naboru wniosków refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem  16 maja 2018 r. wstrzymuje  nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

Bezpłatny kurs zawodowy -„Operator wózków jezdniowych”

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych; zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; przyznanie refundacji stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Europejskie Fundusze - Twoja teraźniejszość, Twoja przyszłość !

Zajrzyj do Punktu Informacji o Funduszach Europejskich. Specjaliści ds. programów będą do dyspozycji wszystkich osób zainteresowanych.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o skierowanie na szkolenie indywidualne.

15 edycja Konkursu „Godni Naśladowania”.

Celem Konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto Konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Nabór na szkolenia grupowe

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór na szkolenia grupowe według załączonego planu szkoleń grupowych.   Szkolenia skierowane są do osób: bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lidzbarku Warmińskim, mających ustalony II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, spełniających wymagania określone  w  planie szkoleń grupowych.     Zgłoszenia na szkolenia należy składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim u doradcy klienta.   UWAGA! Wypełnienie zgłoszenia nie jest...

Wyświetlanie 1 - 15 z 252 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę