Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Aktualności

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych.

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 12 stycznia 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Zapraszamy do odbioru rozliczenia - PIT-11 za 2017 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w okresie do 16 lutego 2018r. osoby, którym w 2017 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe , szkoleniowe lub dodatek aktywizacyjny mogą odebrać PIT 11 za 2017 rok w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibach urzędu:

Wakacyjne zatrudnienie w Niemczech dla uczniów i studentów

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że do dnia 19.01.2018r.  do godz. 10.00 będzie przyjmował zapisy uczniów/studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w siedzibie tut. urzędu tj.  Olsztyn, ul. Głowackiego 28. Powyższy termin jest nieprzekraczalny. oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w hotelarstwie, gastronomii, rolnictwie, sprzątaniu budynków jak również w niewielkim stopniu w przemyśle. czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. O zatrudnienie...

Lista rankingowa wniosków

W dniu dzisiejszym zamieszczono listę rankingową wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Ogłoszenie z dnia 02.01.2018 - Bony dla bezrobotnych

I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie: bonów stażowych bonów szkoleniowych bonów zatrudnieniowych bonów na zasiedlenie.

Ogłoszenie z dnia 02.01.2018

I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na: organizację staży; organizację prac interwencyjnych; organizację szkoleń indywidualnych; przyznanie pracodawcy* lub przedsiębiorcy** dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia; przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o organizację prac interwencyjnych; o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 29 grudnia 2017 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Lista rankingowa wniosków

W dniu dzisiejszym zamieszczono listę rankingową wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o organizację prac interwencyjnych; o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Lista rankingowa wniosków

W dniu dzisiejszym zamieszczono listę rankingową wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Uwaga !! Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim posiada środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej

UWAGA! Informujemy, że na dzień 15.12.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim posiada środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej jedynie dla osób powyżej 30 roku życia, kwalifikujących się do uczestnictwa w projekcie RPO.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnym przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Lista rankingowa wniosków

W dniu dzisiejszym zamieszczono listę rankingow wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wyświetlanie 1 - 15 z 207 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę