Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Aktualności

 • Ślubowanie trzech nowozatrudnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

  W dniu 20 kwietnia 2021 r. trzech nowozatrudnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim złożyło przed Dyrektorem PUP ślubowanie. Ww. ślubowanie jest ostatnim etapem kończącym odbytą przez nich 3 miesięczną służbę przygotowawczą, składającą się z cyklu szkoleń oraz obowiązkowego egzaminu kończącego tę służbę. Służba przygotowawcza to w uproszczeniu urzędniczy staż adaptacyjny, którego celem jest, po pierwsze, teoretyczne i praktyczne przygotowanie nowego urzędnika samorządowego do należytego wykonywania obowiązków służbowych, po drugie, ocena jego przydatności do pracy.   Służbę...

 • Listy rankingowe wniosków

  W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  skierowań na szkolenia indywidualne Załączniki (3)LR wniosków o organizację prac interwencyjnych.pdf (pdf, 400 KB) LR o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.pdf (pdf, 246 KB) LR o skierowanie na szkolenia indywidualne.pdf (pdf, 409 KB)

 • Informacja

  Szanowni Państwo, informujemy o czasowej awarii sieci telefonicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim oraz w Punkcie Fililanym w Ornecie. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 605 085 161 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informujemy, że awaria sieci telefonicznej została usunięta. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że  wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wszystkich osób bezrobotnych . Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00.

 • Nabór na wolne stanowisko: Doradca Firm w PKO Banku Polskim

  Jesteś zainteresowany pracą na stanowisku Doradcy Firm w PKO Banku Polskim??? Oddział 1 w Lidzbarku Warmińskim poszukuje pracownika na to stanowisko. Aplikuj tutaj: https://kariera.pkobp.pl/job/Lidzbark-Warmi%C5%84ski-DORADCA-FIRM-warm/651606901/

 • Nabór wniosków dotyczący działalności gospodarczej i doposażenia stanowiska pracy.

  OGŁOSZENIE I.Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na: Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; II.  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w 2021 roku będzie realizował ww. formy aktywizacji zgodnie z uchwałą nr 9/2020 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 22 grudnia 2020 r. Łączny limit środków finansowych będących w dyspozycji tutejszego PUP  w 2021 roku przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i...

 • Nabór wniosków na udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż.

   OGŁOSZENIE I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż. II.  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim będzie realizował ww. formę aktywizacji na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, (Dz.U. poz. 371) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o organizację szkoleń indywidualnych dla osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia.

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 26.04.2021 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.Jednocześnie informujemy, że dalej trwa nabór wniosków o organizację szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o kontakt z doradcą klienta lub specjalistą ds. rozwoju zawodowego pod numerem telefonu: 89 524 98 39.

 • Listy rankingowe wniosków

  W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  Załączniki (2)LR wniosków o organizację prac interwencyjnych.pdf (pdf, 406 KB) LR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 23.04.2021.pdf (pdf, 148 KB)

 • Bez PIT dla młodych

  Szanowni Państwo, Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - Bez PIT dla młodych . Mogą z niej skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) i z umów zlecenia zawartych z firmą. A począwszy od 2021 r. – również z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.   Linki do szczegółowych informacji na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/pit/bez-pit-dla-mlodych/ ...

 • Środki PFRON dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu lidzbarskiego na podjęcie działalności gospodarczej.

  Zapraszamy osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim do składania wstępnych deklaracji skorzystania ze środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu) na adres e-mail: p.baczek@puplidzbark.pl . Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu  89 767 33 39 - Paulina Bączek. Podstawą do ubiegania się przez osobę niepełnosprawną o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej będzie złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim...

 • Środki PFRON dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu lidzbarskiego o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

  Zapraszamy pracodawców do składania wstępnej deklaracji skorzystania ze środków PFRON na refundację wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, numer telefonu) na adres e-mail: k.garwolinska@puplidzbark.pl . Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 89 767 33 39 – Katarzyna Garwolińska. Podstawą do ubiegania się przez pracodawcę o refundację wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej będzie złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim prawidłowo...

 • Listy rankingowe wniosków

  W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  Załączniki (1)LR wniosków o organizację prac interwencyjnych.pdf (pdf, 406 KB) LR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 09.04.2021.pdf (pdf, 165 KB)

 • Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (VII)

  Masz ukończone 30 lat, a może jesteś osobą po 50 roku życia? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie! - skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Kto może wziąć udział w projekcie Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), pozostające bez pracy, zarejestrowane w  PUP w Lidzbarku Warmińskim jako bezrobotne, należące do następujących kategorii: osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, dodatkowo...

 • Wykaz przedsiębiorców, którym została umorzona pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  Wykaz przedsiębiorców, którym została umorzona pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm), którzy spełnili warunki umowy, tj. prowadzili działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Załączniki (5)umorzone...

Wyświetlanie 1 - 15 z 660 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę