Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Wydarzenia i aktualności

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych; zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; skierowanie na szkolenia indywidualne.

Wsztrzymanie naboru wniosków refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem  16 maja 2018 r. wstrzymuje  nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych; zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; przyznanie refundacji stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Europejskie Fundusze - Twoja teraźniejszość, Twoja przyszłość !

Zajrzyj do Punktu Informacji o Funduszach Europejskich. Specjaliści ds. programów będą do dyspozycji wszystkich osób zainteresowanych.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)" POWER 2014-2020   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Projekt pt.: ,,Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)" RPO WiM 2014-2020   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim.   Planowane efekty: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Załączniki RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx POWER 2018(III) na dzień 22.02.2018.docx POWER 2018(III) na dzień 22.03.2018.docx POWER...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę