Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Wydarzenia i aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w 2019 r.   Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia wyrażona w PLN Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym   Szkolenia dla osób bezrobotnych:   1. „Operator wózka jezdniowego z elementami obsługi komputera i programów do fakturowania" usługi procedura określona w art. 39 lub art. 138o ustawy Pzp 15 333,33 I-II kw. 2019 r. 2. „Kadry i płace komputerowe z...

Ogłoszenie z dnia 14.01.2019 r. - Bony

OGŁOSZENIE I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie: b onów stażowych bonów szkoleniowych bonów zatrudnieniowych bonów na zasiedlenie. II. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w 2019 roku będzie realizował ww. formy aktywizacji zgodnie z uchwałą nr 10/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 18 grudnia 2018 r. Łączny limit środków finansowych będących w dyspozycji tutejszego PUP w 2019 roku przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, na dzień 7...

Ogłoszenie z dnia 14.01.2019 r.

OGŁOSZENIE I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na: organizację staży; organizację prac interwencyjnych; organizację szkoleń indywidualnych; przyznanie pracodawcy* lub przedsiębiorcy** dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia;  * przez pracodawcę należy rozumieć: jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika. ** przez przedsiębiorcę należy rozumieć: podmiot,...

Informacja dot. odbioru PIT11 oraz rocznego raportu składek.

UWAGA Zapraszamy do odbioru  rozliczenia -  PIT-11 i rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2018 rok w terminie do 15 lutego 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w  Lidzbarku Warmińskim  informuje, że w okresie do 15 lutego 2019 r. osoby, którym w 2018 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny mogą odebrać  PIT 11 i roczny raport składek społecznych i zdrowotnych za 2018 rok w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibach urzędu: Lidzbark Warmiński, ul. Dębowa 8 Orneta, ul. Dworcowa 4 Warunkiem otrzymania rozliczenia jest...

Lista rankingowa wniosków na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

W dniu dzisiejszym opublikowano listę rankingową wniosków dot. podjęcie działalności gospodarczej. Załączniki (6)Lista rankingowa wniosków o przyznanie środkow na podjęcie działalności gospodarczej.pdf

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)   Masz mniej niż 30 lat? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie! - skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kto może wziąć udział w projekcie Uczestnikami...

Projekt pt.: ,,Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)" RPO WiM 2014-2020   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim.   Planowane efekty: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Załączniki RPO 2018 (IV) na dzień 06.06.2018r..docx RPO 2017(III) na dzień 06.06.2018.docx RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx POWER...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę