Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Wydarzenia i aktualności

Wznowienie naboru wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania

Wznowienie naboru wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 14 listopada 2018 r. wznawia nabór wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.

Wznowienie konkursu wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 30 roku życia.

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 13.11.2018 r. wznawia konkurs wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 30 roku życia kwalifikującego się do projektu RPO. W zakresie rozpatrywania wniosków będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady określone w ogłoszeniu o konkursie wniosków z dnia 02.01.2018 r.

Informacja o dniu wolnym od pracy (12.11.2018 r.)

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy. W związku z tym, w tym dniu Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Punkt Filialny w Ornecie będą nieczynne.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków:  - Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ust. w ramach KFS  - Lista rankingowa wniosków o przyznanie srodków na podjęcie działalności gospodarczej Załączniki 3. Lista rankingowa wnioskow o dofinansowanie kosztow kształcenia ust. w ramach KFS.pdf Lista rankingowa wnioskow o przyznanie srodkow na podjecie dzialalnosci gospodarczej.pdf

Wydarzenia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy W Lidzbarku Warmińskim w ramach Europejskich Dni Pracodawcy

WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM W RAMACH EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCY   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w dniach 05 – 09 listopada 2018 roku planuje organizację wydarzeń w ramach Europejskich Dni Pracodawcy. Celem tego wydarzenia jest wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a pracodawcami, którzy odgrywają kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy. W ramach tegorocznych Europejskich Dni Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim będzie...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)   Masz mniej niż 30 lat? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie! - skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kto może wziąć udział w projekcie Uczestnikami...

Projekt pt.: ,,Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)" RPO WiM 2014-2020   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim.   Planowane efekty: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Załączniki RPO 2018 (IV) na dzień 06.06.2018r..docx RPO 2017(III) na dzień 06.06.2018.docx RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx POWER...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę