Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Wydarzenia i aktualności

Ogłoszenie o wznawieniu konkursu wniosków o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim z dniem 15 października 2018 r.   wznawia konkurs wniosków o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   PUP pozyskał  dodatkowe środki finansowe w ramach  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 15 000,00 zł. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z nw. priorytetami:   Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków...

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupowe o kierunku: Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat.C

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupowe o kierunku: "Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat.C" w ramach projektu: "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".   Lp   Data i godzina wypełnienia zgłoszenia   Liczba przyznanych punktów Nr identyfikacyjny zgłoszenia 1. OR/SzGr/12/18 05.10.2018r./godz. 07:12 3 2. OR/SzGr/13/18 08.10.2018r./godz. 07:26 3 3. LW/SzGr/21/18 ...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru na szkolenia grupowe RPO IV

Wstrzymanie naboru zgłoszeń na szkolenie grupowe o kierunku: „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie  prawa jazdy kat. C"   w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia  w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020".   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż z dniem 10.10.2018 r. wstrzymuje dalszy nabór zgłoszeń na  szkolenie grupowe o kierunku: „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie  prawa jazdy kat....

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji w ramach projektu RPO

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020”.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcię działalności gospodarczej

W dniu dzsiejszym opublikowano listę rankingową wniosków o przyznanie środków na podjęcię działalności gospodarczej.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)   Masz mniej niż 30 lat? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie! - skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kto może wziąć udział w projekcie Uczestnikami...

Projekt pt.: ,,Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)" RPO WiM 2014-2020   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim.   Planowane efekty: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Załączniki RPO 2018 (IV) na dzień 06.06.2018r..docx RPO 2017(III) na dzień 06.06.2018.docx RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx POWER...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę