Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Nabór wniosków

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji „Kadry i płace komputerowe z egzaminem ECDL Profile”

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji „Kadry i płace komputerowe z egzaminem ECDL Profile" w ramach projektu:  „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko  Mazurskiego na lata 2014-2020".   1. Nazwa szkolenia „Kadry i płace komputerowe z egzaminem ECDL Profile"   2. Zakres szkolenia   Zagadnienia kadrowe: zagadnienia prawa pracy, nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, inne formy zatrudnienia, umowy cywilno - prawne, dokumentacja osobowa...

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji w ramach projektu:

Lidzbark Warmiński, 05.09.2018 r.   OGŁOSZENIE o szkoleniu przewidzianym do realizacji w ramach projektu:  „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020".   1. Nazwa szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C 2. Zakres szkolenia   Szkolenie składa się z II części:  I   – kurs prawo jazdy kat. C,  II – kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C i obejmuje...

Nabór na szkolenia grupowe

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór na szkolenia grupowe według załączonego planu szkoleń grupowych.   Szkolenia skierowane są do osób: bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lidzbarku Warmińskim, mających ustalony II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, spełniających wymagania określone  w  planie szkoleń grupowych.     Zgłoszenia na szkolenia należy składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim u doradcy klienta.   UWAGA! Wypełnienie zgłoszenia nie jest...

Ogłoszenie z dnia 19.04.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym od dnia 19 kwietnia 2018 r. o przyznanie: 1)osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 2)refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wznawie konkursu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim z dniem 12 marca 2018 r. wznawia konkurs wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. PUP informuje, że na dzień 12 marca 2018 r. pozostały do rozdysponowania środki finansowe przeznaczone na realizację zadań KFS w wysokości 14 087,48 zł. W zakresie rozpatrywania wniosków będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady określone w ogłoszeniu o naborze wniosków z dnia 31.01.2018 r. , z wyłączeniem pkt. IV ppkt 1.1. PUP zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru...

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 12 lutego 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ogłoszenie z dnia 31.01.2018- KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców* w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 26 stycznia 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 22 stycznia 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Ogłoszenie z dnia 02.01.2018 - Bony dla bezrobotnych

I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie: bonów stażowych bonów szkoleniowych bonów zatrudnieniowych bonów na zasiedlenie.

Wyświetlanie 1 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę