Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Nabór wniosków

Wznawie konkursu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim z dniem 12 marca 2018 r. wznawia konkurs wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. PUP informuje, że na dzień 12 marca 2018 r. pozostały do rozdysponowania środki finansowe przeznaczone na realizację zadań KFS w wysokości 14 087,48 zł. W zakresie rozpatrywania wniosków będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady określone w ogłoszeniu o naborze wniosków z dnia 31.01.2018 r. , z wyłączeniem pkt. IV ppkt 1.1. PUP zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru...

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 12 lutego 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ogłoszenie z dnia 31.01.2018- KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców* w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 26 stycznia 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 22 stycznia 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Ogłoszenie z dnia 02.01.2018 - Bony dla bezrobotnych

I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie: bonów stażowych bonów szkoleniowych bonów zatrudnieniowych bonów na zasiedlenie.

Ogłoszenie z dnia 02.01.2018

I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na: organizację staży; organizację prac interwencyjnych; organizację szkoleń indywidualnych; przyznanie pracodawcy* lub przedsiębiorcy** dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia; przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie z dnia 24.07.2017

I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym od dnia 24 lipca 2017 r. o przyznanie: 1) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 2) refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym od dnia 24 kwietnia 2017 r. na przyznanie: bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę