Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Widok zawartości stron

 
UWAGA
 
OGRANICZENIA W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA
 
W związku z trwającym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonym rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021r. poz.512) oraz stale rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2,
zwanym „koronawirusem COVID-19" - w trosce
o zdrowie interesantów i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Lidzbarku Warmińskim informuję, że:

 
od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. obsługa klienta odbywać się będzie
w godzinach od 8.00 do 13.00.

 
W pozostałych godzinach
Interesanci będą mogli załatwiać swoje sprawy wyłącznie telefonicznie
(pod nr. tel. 89 524 98 10) lub mailowo (sekretariat@puplidzbark.pl)

 
UWAGA!!!
OGRANICZENIA W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA
Z  uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 („koronawirus"), w trosce o Państwa bezpieczeństwo wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

Od dnia 18 sierpnia 2020 r. do odwołania obsługa klienta odbywać się będzie przez OKIENKO
Rozliczanie umów dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek  na ubezpieczenia społeczne  na  podstawie art. 15  zzb  oraz art.  15  zze   ustawy  z  dnia  2  marca  2020 r.  o  szczególnych   rozwiązaniach   związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem - COVID-19
 
Powiatowy Urząd  Pracy w Lidzbarku Warmińskim  przypomina, iż zgodnie z § 3 ust. 1 umowy w terminie do   30  dni   po   upływie   okresu    dofinansowania   Przedsiębiorca   składa   do   urzędu FORMULARZ ROZLICZENIOWY (druk do pobrania w załączeniu).


Formularze do pobrania:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

Dodatkowo w celu rozliczenia umowy należy przedłożyć:
 1. deklarację rozliczeniową ZUS DRA za miesiąc, którego dotyczy dofinansowanie,
 2. potwierdzenie opłacenia składek ZUS za dany miesiąc, 
 3. raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA,
 4. listy płac pracowników objętych dofinansowaniem,
 5. dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia pracownikom objętym umową.

 

Wydarzenia i aktualności

 • Ślubowanie trzech nowozatrudnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

  W dniu 20 kwietnia 2021 r. trzech nowozatrudnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim złożyło przed Dyrektorem PUP ślubowanie. Ww. ślubowanie jest ostatnim etapem kończącym odbytą przez nich 3 miesięczną służbę przygotowawczą, składającą się z cyklu szkoleń oraz obowiązkowego egzaminu kończącego tę służbę. Służba przygotowawcza to w uproszczeniu urzędniczy staż adaptacyjny, którego celem jest, po pierwsze, teoretyczne i praktyczne przygotowanie nowego urzędnika samorządowego do należytego wykonywania obowiązków służbowych, po drugie, ocena jego przydatności do pracy.   Służbę...

 • Listy rankingowe wniosków

  W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  skierowań na szkolenia indywidualne Załączniki (3)LR wniosków o organizację prac interwencyjnych.pdf (pdf, 400 KB) LR o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.pdf (pdf, 246 KB) LR o skierowanie na szkolenia indywidualne.pdf (pdf, 409 KB)

 • Informacja

  Szanowni Państwo, informujemy o czasowej awarii sieci telefonicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim oraz w Punkcie Fililanym w Ornecie. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 605 085 161 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informujemy, że awaria sieci telefonicznej została usunięta. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że  wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wszystkich osób bezrobotnych . Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00.

 • Nabór na wolne stanowisko: Doradca Firm w PKO Banku Polskim

  Jesteś zainteresowany pracą na stanowisku Doradcy Firm w PKO Banku Polskim??? Oddział 1 w Lidzbarku Warmińskim poszukuje pracownika na to stanowisko. Aplikuj tutaj: https://kariera.pkobp.pl/job/Lidzbark-Warmi%C5%84ski-DORADCA-FIRM-warm/651606901/

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Załączniki RPO 2018 (IV) na dzień 06.06.2018r..docx (docx, 36 KB) RPO 2017(III) na dzień 06.06.2018.docx (docx, 39 KB) RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx (docx, 15 KB) ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę