Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Aktualności

Uwaga!!! Z dniem 17.05.2016 r. wstrzymujemy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 17.05.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: 1. o zorganizowanie stażu, 2. o organizację prac interwenyjnych, 3. o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia.

Harmonogram wypłat na II półrocze 2016 r.

Harmonogram wypłat na II półrocze 2016 r.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: 1. o zorganizowanie stażu, 2. o organizację prac interwencyjnych, 3. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 4. o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia, 5. o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: 1. o zorganizowanie stażu, 2. o organizację prac interwenyjnych, 3. o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia, 4. o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: 1. o zorganizowanie stażu, 2. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 3. o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia, 4. o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Europejskie Dni Pracy "IT needs U" 24 maja 2016 r. on-line

Wydarzenie skierowane jest do polskich pracodawców działających w branży IT, w szczególności borykających się z problemami w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach na polskim rynku pracy oraz do obywateli Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii oraz do Polaków przebywających obecnie za granicą w tych państwach.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: 1. o zorganizowanie stażu, 2. o organizację prac interwenyjnych, 3. o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia, 4. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim z dniem 18 kwietnia 2016 r. zawiesza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach POWER, tj. dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Targi Pracy i Edukacji 08.04.2016

W dniu 08.04.2016 r. w Sali Sportowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim odbyły się Targi Pracy i Edukacji.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: 1. o zorganizowanie stażu, 2. o organizację prac interwenyjnych, 3. o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia.

Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W dniu dzisiejszym opublikowano listę rankingową wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o organizację prac interwencyjnych, o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: 1. o zorganizowanie stażu, 2. o organizację prac interwenyjnych, 3. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, 4. o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia, 5. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Uwaga!!! Z dniem 17.03.2016 r. wstrzymujemy nabór wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy (producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowaneg

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 17.03.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków na przyznanie pracodawcy lub przedsiębiorcy (producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wyświetlanie 286 - 300 z 315 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę