Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Aktualności

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o organizację prac interwencyjnych; o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 29 grudnia 2017 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Lista rankingowa wniosków

W dniu dzisiejszym zamieszczono listę rankingową wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o organizację prac interwencyjnych; o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Lista rankingowa wniosków

W dniu dzisiejszym zamieszczono listę rankingową wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Uwaga !! Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim posiada środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej

UWAGA! Informujemy, że na dzień 15.12.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim posiada środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej jedynie dla osób powyżej 30 roku życia, kwalifikujących się do uczestnictwa w projekcie RPO.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnym przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Lista rankingowa wniosków

W dniu dzisiejszym zamieszczono listę rankingow wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 14 grudnia 2017 r. zamyka nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o organizację prac interwencyjnych; o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków o: - refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, - przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - skierowanie na szkolenia indywidualne. Załączniki lista rankingowa wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne pdf 20 11 2017 (4).pdf Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.doc (4)Lista rankingowa...

Ogłoszenie naboru wniosków w trybie konkursowym na organizację staży i prac interwencyjnych w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)”

I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na organizację staży i prac interwencyjnych

Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 24 listopada 2017 r. zamyka nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o skierowanie na szkolenia indywidualne; o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego; o skierowanie na szkolenia indywidualne.

Wyświetlanie 1 - 15 z 98 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę