Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Nagłówek

Aktualności

Wznowienie naboru na szkolenie grupowe

WZNOWIENIE NABORU NA SZKOLENIE GRUPOWE o kierunku: Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C przewidziane do realizacji w ramach projektu: „ Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020".   PUP posiada jeszcze jedno wolne miejsce na szkolenie o kierunku: Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C. W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w ww. szkoleniu grupowym proszone są o...

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 18.10.2018 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 16 października 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  

Ogłoszenie o wznawieniu konkursu wniosków o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim z dniem 15 października 2018 r.   wznawia konkurs wniosków o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   PUP pozyskał  dodatkowe środki finansowe w ramach  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 15 000,00 zł. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z nw. priorytetami:   Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków...

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupowe o kierunku: Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat.C

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupowe o kierunku: "Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat.C" w ramach projektu: "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".   Lp   Data i godzina wypełnienia zgłoszenia   Liczba przyznanych punktów Nr identyfikacyjny zgłoszenia 1. OR/SzGr/12/18 05.10.2018r./godz. 07:12 3 2. OR/SzGr/13/18 08.10.2018r./godz. 07:26 3 3. LW/SzGr/21/18 ...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru na szkolenia grupowe RPO IV

Wstrzymanie naboru zgłoszeń na szkolenie grupowe o kierunku: „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie  prawa jazdy kat. C"   w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia  w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020".   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż z dniem 10.10.2018 r. wstrzymuje dalszy nabór zgłoszeń na  szkolenie grupowe o kierunku: „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie  prawa jazdy kat....

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji w ramach projektu RPO

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020”.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcię działalności gospodarczej

W dniu dzsiejszym opublikowano listę rankingową wniosków o przyznanie środków na podjęcię działalności gospodarczej.

Lista rankingowa wniosków o organizację prac interwencyjnych

W dniu dzisiejszym opublikowano listę rankingową wniosków o organizację prac interwencyjnych. Załączniki Lista rankingowa wniosków o organizację prac interwencyjnych

Wstrzymanie naboru wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu

Wstrzymanie naboru wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej     Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 20 września 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.  

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupowe o kierunku: Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie grupowe o kierunku: "Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C" w ramach projektu: "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".   Lp Nr identyfikacyjny zgłoszenia Data i godzina wypełnienia Liczba przyznanych punktów 1. OR/SzkGr/3/18 07.09.2018/ godz.14:25 3 2. OR/SzkGr/4/18 10.09.2018/ godz.7:25 3 3. OR/SzkGr/6/18 10.09.2018/ godz.12:07 3 4. ...

Wstrzymanie naboru zgłoszeń na szkolenie grupowe o kierunku: „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C”

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż z dniem 17.09.2018 r. wstrzymuje dalszy nabór zgłoszeń na szkolenie grupowe o kierunku: „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C”, w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020”.

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 17 września 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: o organizację prac interwencyjnych wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia; Załączniki (1)Lista rankingowa wnioskow o organizacje prac interwencyjnych wraz z informacja o sposobie ich rozpatrzenia.pdf

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków:  o przyznanie środkow na podjęcie działalności gospodarczej   Załączniki Lista rankingowa wnioskow o przyznanie srodkow na podjecie działalnosci gospodarczej.pdf

Wyświetlanie 1 - 15 z 84 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę