Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


UWAGA!!!
OGRANICZENIA W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA
Z  uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 („koronawirus"), w trosce o Państwa bezpieczeństwo wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

Od dnia 18 sierpnia 2020 r. do odwołania obsługa klienta odbywać się będzie przez OKIENKO
Rozliczanie umów dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek  na ubezpieczenia społeczne  na  podstawie art. 15  zzb  oraz art.  15  zze   ustawy  z  dnia  2  marca  2020 r.  o  szczególnych   rozwiązaniach   związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem - COVID-19
 
Powiatowy Urząd  Pracy w Lidzbarku Warmińskim  przypomina, iż zgodnie z § 3 ust. 1 umowy w terminie do   30  dni   po   upływie   okresu    dofinansowania   Przedsiębiorca   składa   do   urzędu FORMULARZ ROZLICZENIOWY (druk do pobrania w załączeniu).


Formularze do pobrania:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

Dodatkowo w celu rozliczenia umowy należy przedłożyć:
 1. deklarację rozliczeniową ZUS DRA za miesiąc, którego dotyczy dofinansowanie,
 2. potwierdzenie opłacenia składek ZUS za dany miesiąc, 
 3. raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA,
 4. listy płac pracowników objętych dofinansowaniem,
 5. dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia pracownikom objętym umową.

 

Wydarzenia i aktualności

 • Tarcza 6.0 wydłuża termin składania wniosków przez przedsiębiorców

  Tarcza 6.0 wydłuża termin składania wniosków przez przedsiębiorców   W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że nabór wniosków w ramach tzw. tarczy antykryzysowej o przyznanie: pożyczki (art. 15 zzd i 15 zzda), dofinansowania bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc) oraz dofinansowania części kosztów...

 • Wykaz przedsiębiorców, którym została umorzona pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarcze

  Załączniki umorzone pożyczki 14.12.2020 r. - 18.12.2020 r.pdf (pdf, 580 KB)

 • Ogłoszenie nt. dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

  I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy. II. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim będzie realizował ww. formę aktywizacji zgodnie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842, z późń. zm.) III. Informacje o zasadach rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym: INFORMACJE...

 • Wykaz przedsiębiorców, którym została umorzona pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarcze

  Załączniki (1)umorzone pożyczki 07.12.2020 r. - 11.12.2020 r.pdf (pdf, 581 KB)

 • INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim oraz Punktu Filialnego w Ornecie w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. (sobota).   Wobec powyższego Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim oraz Punkt Filialny w Ornecie będą nieczynne .   (na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim z dnia 02 grudnia 2020 r.)  

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Masz mniej niż 30 lat? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie! - skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)   Masz mniej niż 30 lat? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie! - skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kto może wziąć udział w projekcie Uczestnikami...

Projekt pt.: ,,Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)" RPO WiM 2014-2020   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim.   Planowane efekty: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Załączniki RPO 2018 (IV) na dzień 06.06.2018r..docx (docx, 36 KB) RPO 2017(III) na dzień 06.06.2018.docx (docx, 39 KB) RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx (docx, 15 KB) ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę