Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Widok zawartości stron

 
UWAGA
 
OGRANICZENIA W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA
 
W związku z trwającym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonym rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021r. poz.512) oraz stale rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2,
zwanym „koronawirusem COVID-19" - w trosce
o zdrowie interesantów i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Lidzbarku Warmińskim informuję, że:

 
od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. obsługa klienta odbywać się będzie
w godzinach od 8.00 do 13.00.

 
W pozostałych godzinach
Interesanci będą mogli załatwiać swoje sprawy wyłącznie telefonicznie
(pod nr. tel. 89 524 98 10) lub mailowo (sekretariat@puplidzbark.pl)

 
UWAGA!!!
OGRANICZENIA W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA
Z  uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 („koronawirus"), w trosce o Państwa bezpieczeństwo wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

Od dnia 18 sierpnia 2020 r. do odwołania obsługa klienta odbywać się będzie przez OKIENKO
Rozliczanie umów dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek  na ubezpieczenia społeczne  na  podstawie art. 15  zzb  oraz art.  15  zze   ustawy  z  dnia  2  marca  2020 r.  o  szczególnych   rozwiązaniach   związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem - COVID-19
 
Powiatowy Urząd  Pracy w Lidzbarku Warmińskim  przypomina, iż zgodnie z § 3 ust. 1 umowy w terminie do   30  dni   po   upływie   okresu    dofinansowania   Przedsiębiorca   składa   do   urzędu FORMULARZ ROZLICZENIOWY (druk do pobrania w załączeniu).


Formularze do pobrania:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

Dodatkowo w celu rozliczenia umowy należy przedłożyć:
 1. deklarację rozliczeniową ZUS DRA za miesiąc, którego dotyczy dofinansowanie,
 2. potwierdzenie opłacenia składek ZUS za dany miesiąc, 
 3. raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA,
 4. listy płac pracowników objętych dofinansowaniem,
 5. dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia pracownikom objętym umową.

 

Wydarzenia i aktualności

 • Informacja

  Szanowni Państwo, informujemy o czasowej awarii sieci telefonicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim oraz w Punkcie Fililanym w Ornecie. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 605 085 161 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informujemy, że awaria sieci telefonicznej została usunięta. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że  wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wszystkich osób bezrobotnych . Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00.

 • Nabór na wolne stanowisko: Doradca Firm w PKO Banku Polskim

  Jesteś zainteresowany pracą na stanowisku Doradcy Firm w PKO Banku Polskim??? Oddział 1 w Lidzbarku Warmińskim poszukuje pracownika na to stanowisko. Aplikuj tutaj: https://kariera.pkobp.pl/job/Lidzbark-Warmi%C5%84ski-DORADCA-FIRM-warm/651606901/

 • Nabór wniosków dotyczący działalności gospodarczej i doposażenia stanowiska pracy.

  OGŁOSZENIE I.Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na: Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; II.  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w 2021 roku będzie realizował ww. formy aktywizacji zgodnie z uchwałą nr 9/2020 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 22 grudnia 2020 r. Łączny limit środków finansowych będących w dyspozycji tutejszego PUP  w 2021 roku przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i...

 • Nabór wniosków na udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż.

   OGŁOSZENIE I. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż. II.  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim będzie realizował ww. formę aktywizacji na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, (Dz.U. poz. 371) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Załączniki RPO 2018 (IV) na dzień 06.06.2018r..docx (docx, 36 KB) RPO 2017(III) na dzień 06.06.2018.docx (docx, 39 KB) RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx (docx, 15 KB) ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę