Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Rozliczanie umów dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek  na ubezpieczenia społeczne  na  podstawie art. 15  zzb  oraz art.  15  zze   ustawy  z  dnia  2  marca  2020 r.  o  szczególnych   rozwiązaniach   związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem - COVID-19
 
Powiatowy Urząd  Pracy w Lidzbarku Warmińskim  przypomina, iż zgodnie z § 3 ust. 1 umowy w terminie do   30  dni   po   upływie   okresu    dofinansowania   Przedsiębiorca   składa   do   urzędu FORMULARZ ROZLICZENIOWY (druk do pobrania w załączeniu).


Formularze do pobrania:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia
 

Ważne informacje

Wydarzenia i aktualności

 • Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 13 sierpnia 2020 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia kwalifikujących się do projektu POWER.  

 • Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 10 sierpnia 2020 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia kwalifikujących się do projektu RPO.  

 • Listy rankingowe wniosków

  W dniu dzisiejszym opublikowano l isty rankingowe wniosków o: organizację prac interwencyjnych, skierowanie na szkolenie indywidualne, dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Załączniki 1. Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 07.08.2020.pdf (pdf, 229 KB) 2. Lista rankingowa wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne 07.08.2020 r_.pdf (pdf, 409 KB) 3. Lista rankingowa...

 • Listy rankingowe wniosków

  W dniu dzisiejszym opublikowano l isty rankingowe : wniosków o organizację prac interwencyjnych, wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Załączniki 1. Lista rankingowa wniosków o organizację prac interwencyjnych wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia 31.07.2020.pdf (pdf, 395 KB) 2. Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 31.07.2020.pdf (pdf, 229 KB)

 • Wstrzymanie naboru wniosków z dniem 07.08.2020 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim informuje, że z dniem 7 sierpnia 2020 r. wstrzymuje nabór wniosków: - o organizację stażu oraz - o organizację prac interwencyjnych.  

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Masz mniej niż 30 lat? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie! - skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)   Masz mniej niż 30 lat? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie! - skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kto może wziąć udział w projekcie Uczestnikami...

Projekt pt.: ,,Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)" RPO WiM 2014-2020   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim.   Planowane efekty: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Załączniki RPO 2018 (IV) na dzień 06.06.2018r..docx (docx, 36 KB) RPO 2017(III) na dzień 06.06.2018.docx (docx, 39 KB) RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx (docx, 15 KB) ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę