Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim


Wydarzenia i aktualności

 • Priorytety wydatkowania KFS w 2020 roku

 • Spotkanie pracowników PUP z uczniami Szkoły Podstawowej w Kraszewie

  Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraszewie pośrednik pracy oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim w dniu 18.11.2019 r. zorganizowali spotkanie z uczniami klasy VII i VIII szkoły podstawowej. W trakcie spotkania pośrednik pracy przedstawił prezentację multimedialną, w której  pokrótce scharakteryzował aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, omówił barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych zarówno w powiecie lidzbarskim oraz w regionie, a także przedstawił najczęściej poszukiwane zawody w naszym powiecie. Następnie specjalista ds. rozwoju  zawodowego...

 • POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym realizuje pilotażowo od 1 września 2019 roku nowy typ wsparcia dla osób, które z powodu wypadku lub pogorszenia się stanu zdrowia nie mogą wykonywać swojej dotychczasowej pracy i w związku z tym wymagają przekwalifikowania zawodowego. Załączniki POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY.pdf (pdf, 3060 KB)

 • Rekrutacja do ogólnopolskiego projektu Work&Life Balance Hub

  Jako uczestnik pilotażu Twoja firma ma możliwość skorzystania z pakietu warsztatów, szkoleń, spotkań itp. z tematyki równościowej prowadzonych w siedzibie firmy, w postaci: profesjonalnej analizy struktury zatrudnienia, opracowania indywidualnego planu usprawnień, weryfikacji obowiązujących w firmie zasad i regulaminów pod kątem ich zgodności z prawem, zestawu gotowych narzędzi takich jak np.: regulamin pracy, polityka równości, procedura antymobbingowa itp.

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w Zarządzie Dróg Powiatowych

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, że Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza nabór na stanowisko informatyka. Szczegółowe informacje dla kandydatów w załączeniu.   Załączniki ZDP.pdf (pdf, 93 KB)

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

Masz mniej niż 30 lat? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie! - skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)   Masz mniej niż 30 lat? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie! - skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kto może wziąć udział w projekcie Uczestnikami...

Projekt pt.: ,,Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)" RPO WiM 2014-2020   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim.   Planowane efekty: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Załączniki RPO 2018 (IV) na dzień 06.06.2018r..docx (docx, 36 KB) RPO 2017(III) na dzień 06.06.2018.docx (docx, 39 KB) RPO 2018(IV) na dzień 22.02.2018.docx (docx, 15 KB) ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Dębowa 8

tel: 089-767-33-39, 089-767-35-66
fax: 89 524 98 14

 

Punkt Filialny w Ornecie
11-130 Orneta
ul. Dworcowa 4

tel. 89 524 98 50
fax 89 524 98 14

 

Strona internetowa:

www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

e-mail:

sekretariat@puplidzbark.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę